Sách điện tử/Bộ phận điện tử/Bộ giảm điện

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ giảm điện điện trở[sửa]

Với

Bộ giảm điện biến điện[sửa]