Sách điện tử/Bộ phận điện tử

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ phận điện tử đại diện cho một mạch điện của nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau để thực hiện một việc . Thí dụ như các bộ phát sóng, bộ chỉnh sóng, ...

Bộ chỉnh sóng[sửa]

Bộ Hiệu Chỉnh Sóng là một mạch điện của Biến Điện với Đai Ốt dùng để biến đổi điện xoay chiều thành điện một chiều

Bộ Hiệu Chỉnh Nửa Sóng (Half Wave Rectifier)[sửa]

Với lối mắc như trên, bộ Hiệu Chỉnh Nửa Sóng chỉ cho qua nửa sóng dương . Nửa sóng âm nằm tại điện thế bằng không

Bộ Hiệu Chỉnh Toàn Sóng (Full Wave rectifier)[sửa]

Dùng 2 Đai Ốt[sửa]

Dùng Cầu Đai Ốt[sửa]

Với lối mắc như trên, bộ Hiệu Chỉnh Toàn Sóng cho qua nửa sóng dương . Nửa sóng âm biến đổi thành nửa sóng dương ta có một sóng toàn dương

Bộ phát sóng[sửa]

Sơ đồ khối của dao động phản hồi tuyến tính; bộ khuếch đại A với đầu ra Vo được đưa trở lại vào đầu vào Vf thông qua bộ lọc β(jω).

Bộ phận điện tử tạo ra sóng sin

RC chuyển góc[sửa]

LC[sửa]

Bộ biến đổi sóng điện[sửa]

Bộ biến đổi sóng điện AC sang DC[sửa]

Bộ lọc[sửa]

Mạch điện của các linh kiện điện tử mắc nối với nhau cho một điện ổn ở một dải tần số thời gian . Bộ lọc là một bộ phận điện tử tạo từ nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau cho điện ổn ở một dải tần số

Mạch điện bộ lọc tần số thấp[sửa]

Bộ lọc điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc tần số thấp
Mạch điện bộ lọc tần số cao[sửa]

Bộ lọc điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc tần số caoMạch điện bộ lọc băng tần[sửa]

Bộ lọc điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc băng tần

Mạch điện bộ lọc băng tần chọn lựa[sửa]

Bộ lọc điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc băng tần chọn lựa
LC-R


R-LC

Mạch điện bộ lọc băng tần chọn lược[sửa]

Bộ lọc điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc băng tần chọn lược
LC-R


R-LC

Bộ ổn điện[sửa]

Bộ ổn điện là một bộ phận điện tử cung cấp một điện thế ổn không đổi của các lối mắc dưới đây

Diot Lối mắc mạch điện 2 cổng của một Điện trở và một Diot zener . Lối mắc này cho một điện thế ổn định ở cổng xuất bằng với điện thế
Trăng si tơ
Op Amp
IC ổn điện


Bộ biến điện[sửa]

Bộ biến điện một công cụ điện từ có công dụng trong việc Dẩn điện , Tăng điện , Giảm điện . Biến thế được tạo từ 2 cuộn từ quấn quanh vòng vuông sắt như sau

Tỉ lệ điện thế xuất nhập

Điện thế xuất

               =

Biến thế có công dụng tăng , giảm và dẩn điện

Dẩn điện -
Tăng điện -
Giảm điện -

Bộ khuếch đại điện[sửa]

Bộ khuếch đại điện âm[sửa]

Bộ phận điện tử cho điện thế khuếch đại âm của điện thế nhập

Bộ khuếch đại điện âm trăng si tơ

Với ,


Bộ khuếch đại điện âm Op Amp 741
Inverting amplifier

Với

.
Bộ khuếch đại điện âm biến điện ]

Với

.

Bộ khuếch đại điện dương[sửa]

Tính chất[sửa]

Bộ phận điện tử cho điện thế khuếch đại dương của điện thế nhập

Các lối mắc của khuếch đại điện dương[sửa]

Bộ khuếch đại điện dương trăng si tơ

Với ,

Bộ khuếch đại điện dương Op Amp 741
Non-inverting amplifier

Với

Bộ khuếch đại điện dương biến điện

Với