Sách điện tử/Bộ phận điện tử

Tủ sách mở Wikibooks

Bộ phận điện tử đại diện cho một mạch điện của nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau để thực hiện một việc . Thí dụ như các bộ phận điện tử sau