Bước tới nội dung

Sách điện/Mạch điện/Mạch điện 2 cổng

Tủ sách mở Wikibooks

Mạch điện điện trở[sửa]

Mạch Chia Điện[sửa]

Mạch T[sửa]Mạch π[sửa]


Mạch Nối Tiếp Song Song[sửa]

Hoán Chuyển[sửa]

Δ - Y Hoán Chuyển[sửa]

Y - Δ Hoán Chuyển[sửa]

Mạch điện bộ lọc[sửa]

Mạch điện của các linh kiện điện tử mắc nối với nhau cho một điện ổn ở một dải tần số thời gian . Bộ lọc là một bộ phận điện tử tạo từ nhiều linh kiện điện tử mắc nối với nhau cho điện ổn ở một dải tần số

Mạch điện bộ lọc tần số thấp[sửa]

Bộ lọc điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc tần số thấp
Mạch điện bộ lọc tần số cao[sửa]

Bộ lọc điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc tần số caoMạch điện bộ lọc băng tần[sửa]

Bộ lọc điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc băng tần

Mạch điện bộ lọc băng tần chọn lựa[sửa]

Bộ lọc điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc băng tần chọn lựa
LC-R


R-LC

Mạch điện bộ lọc băng tần chọn lược[sửa]

Bộ lọc điện tử Lối mắc Tính chất
Bộ lọc băng tần chọn lược
LC-R


R-LC

Mạch điện bộ khuếch đại[sửa]

Bộ khuếch đại cung cấp một điện thế khuếch đại của điện thế nhập . Bộ phận điện tử cho điện thế khuếch đại âm của điện thế nhập

Bộ khuếch đại điện dương[sửa]

  • Bộ khuếch đại điện âm trăng si tơ

Với ,

  • Bộ khuếch đại điện âm Op Amp 741
Inverting amplifier

Với

.
  • Bộ khuếch đại điện âm biến điện

Với

.

Bộ khuếch đại điện dương[sửa]

Bộ phận điện tử cho điện thế khuếch đại dương của điện thế nhập

  • Bộ khuếch đại điện dương trăng si tơ
||

Với ,

  • Bộ khuếch đại điện dương Op Amp 741
Non-inverting amplifier

Với

  • Bộ khuếch đại điện dương biến điện

Với

Mạch điện bộ ổn điện[sửa]

Bộ ổn điện cung cấp một điện thế ổn không đổi theo thời gian

Diot[sửa]

Lối mắc mạch điện 2 cổng của một Điện trở và một Diot zener . Lối mắc này cho một điện thế ổn định ở cổng xuất bằng với điện thế

Trăng si tơ[sửa]

Op Amp[sửa]

IC ổn điện[sửa]