Sách đại số/Đồ thị hàm sô

Tủ sách mở Wikibooks

Đồ thị hàm số[sửa]

x -2 -1 0 1 2 Hình
F(x)=x -2 -1 0 1 2


Hàm số đường thẳng[sửa]

Hàm số đường tròn[sửa]

Hàm số đường cong lùy thừa[sửa]

Hàm số đường cong căn[sửa]

Hàm số đường cong log[sửa]

Đồ thị của ba hàm số logarit phổ biến nhất với cơ số 2, Bản mẫu:Mvar và 10

Hàm số lượng giác cơ bản[sửa]

Cos
Sin
Tan
Cotan
Sec
Cosec