Sách đại số/Đẳng thức đại số

Tủ sách mở Wikibooks

Đẳng Thức Đại Số là một biểu thức đại số bằng nhau có hai vế ngăn cách bởi dấu =

Thí dụ[sửa]

Hằng đẳng thức đại số[sửa]

Bình phương tổng 2 số đại số

Bình phương hiệu 2 số đại số

Tổng 2 bình phương

Hiệu 2 bình phương

Tổng 2 lập phương

Hiệu 2 lập phương