Bước tới nội dung

Những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam từ thế kỉ 10 đến 19

Tủ sách mở Wikibooks

Lịch sử Việt Nam đã trải qua nhiều thời kỳ với nhiều cuộc khởi nghĩa lớn.

Đây là danh sách các sự kiện chính của lịch sử Việt Nam:


Năm Sự kiện
938 Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa
965-967 Loạn 12 sứ quân.
968 Đinh Bộ Lĩnh dẹp "Loạn 12 sứ quân".
968-980 Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư
981 Lê Hoàn đánh bại quân Tống
981-1009 Lê Hoàn lên ngôi, lập nhà Tiền Lê, đóng đô ở Hoa Lư
1009 Lý Công Uẩn lên ngôi, lập ra nhà Lý
1010 Lý Thái Tổ dời đô về Đại la, đổi tên thành Thăng Long
1042 Nhà Lý ban hành Hình thư
1054 Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt.
1070 Nhà Lý lập Văn Miếu thờ Khổng Tử
1076 Lập Quốc Tử Giám ở kinh đô Thăng Long
1077 Lý Thường Kiệt lãnh đạo kháng chiến chống Tống thắng lợi
1226 Trần Cảnh lên ngôi vua lập ra nhà Trần
1230 nhà Trần ban hành Quốc triều hình luật
1253 Lập Quốc học viện và Giảng võ đường
1258 Chiến thắng quân xâm lược Mông Cổ lần thứ nhất
1285 Chiến thắng quân Nguyên lần hai
1288 Chiến thắng quân Nguyên lần ba
1400 Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập nên nhà Hồ.
1401 Định quan chế và hành luật của nước Đại Ngu.
1406 Hơn 20 vạn quân Minh kéo vào xâm lược nước ta.
1407 Cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại.
1418 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, do Lê Lợi lãnh đạo, bùng nổ.
1427 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi.
1428 Lê Lợi lên ngôi vua ở Đông Đô, đặt lại quốc hiệu Đại Việt.
1442 Khoa thi hội đầu của nhà Lê được tổ chức.
1483 Lê Thánh Tông biên soạn và ban hành bộ luật Hồng Đức.
1511 Khởi nghĩa Trần Tuân.
1516 Khởi nghĩa Trần Cảo.
1527 Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê Sơ, thành lập nhà Mạc.
1543-1592 Thời kỳ Lê-Mạc và chiến tranh Nam-Bắc triều.
1592 Nhà Mạc sụp đổ.
1627-1672 Chiến tranh Trịnh-Nguyễn, đất nước bị chia cắt thành 2 vùng.
1739-1769 Khởi nghĩa Hoàng Công Chất.
1740-1751 Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương.
1741-1751 Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Châu.
1771 Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn bùng nổ, do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.
1777 Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong.
1785 Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở Rạch Gầm - Xoài Mút.
1786 Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc, lật độ chính quyền chúa Trịnh.
1789 Vua Quang Trung đại phá 29 vạn quân Thanh.
1789-1792 Chính quyền của Quang Trung thực thi nhiều chính sách cải cách tiến bộ.
1792 Quang Trung đột ngột qua đời.
1802 Nguyễn Ánh lên ngôi, nhà Nguyễn thành lập.
1804 Vua Gia Long đặt quốc hiệu là Việt Nam, kinh đô đóng ở Phú Xuân (Huế).
1815 Ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (Bộ luật Gia Long).
1820 Minh Mạng lên ngôi hoàng đế.
1821-1827 Khởi nghĩa Phan Bá Vành.
1831-1832 Nhà Nguyễn thời Minh Mạng sắp xếp lại đơn vị hành chính trong cả nước.
1833-1835 Khởi nghĩa Lê Văn Khôi.
1838 Quốc hiệu Đại Nam.
1854-1856 Khởi nghĩa Cao Bá Quát.
1858 Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam tại bán đảo Sơn Trà-Đà Nẵng.


Liên kết ngoài

[sửa]