Những điều nên biết về Hàn Quốc/Xã hội/Giáo dục

Tủ sách mở Wikibooks

Giáo dục được người Hàn Quốc vô cùng coi trọng, nó là một phương tiện để thành công bằng sức lực của bản thân và thăng tiến trong xã hội. Vào những năm 1880, các trường học theo kiểu cận đại lần đầu tiên được lập ra và chính phủ Đại Hàn Dân Quốc thành lập năm 1948 đã thực hiện chế độ nghĩa vụ giáo dục tiểu học 6 năm để đẩy mạnh chế độ giáo dục hiện đại. Hàn Quốc ngày hôm nay đã trở thành một quốc gia có tỷ lệ xóa mù chữ cao trên thế giới. Cơn sốt giáo dục tại Hàn Quốc nhiều lúc được đánh giá là căn cứ để Hàn Quốc có thể đạt được sự tăng trưởng cao độ trong 40 năm qua vì không chỉ có lực lượng lao động được giáo dục mà cả những nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia… cần thiết cho nhiều lĩnh vực chuyên môn đa dạng cũng được đào tạo.

Chế độ giáo dục[sửa]

Chế độ giáo dục của Hàn Quốc bao gồm mẫu giáo (1-3 năm), trường tiểu học (6 năm), trường Phổ thông cơ sở (3 năm), trường Phổ thông Trung học (3 năm) và chương trình cử nhân đại học (4 năm). Ngoài ra cũng có chương trình cao học cấp học vị thạc sĩ và tiến sĩ, trường cao đẳng hệ 2 năm hoặc 3 năm. Giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc nên có tỷ lệ nhập học là 100%. Từ năm 2004, trung học cơ sở cũng là nghĩa vụ bắt buộc được thực hiện. Hiện tại vào năm 2010, Hàn Quốc có 411 cơ sở đào tạo bậc cao, 3.640.000 học sinh và 77.697 cán bộ giảng dạy

Hàn Quốc học[sửa]

Thuật ngữ ‘Hàn Quốc học’ xuất hiện cùng với sự nỗ lực của giới học giả nhằm phát triển ngành nghiên cứu lịch sử, xã hội, văn hóa, chế độ chính trị v.v... của Hàn Quốc từ sau giải phóng năm 1945 do những nghiên cứu học thuật về Hàn Quốc đã bị áp bức bởi sự thống trị thực dân của Nhật.

Ngày nay, con số những học giả người nước ngoài nghiên cứu Hàn Quốc học tăng lên và để hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu cũng như giáo dục, chính phủ đã thành lập Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương vào năm 1978 và 2 năm sau đó đã mở Viện Đào tạo Cao học tại Viện Nghiên cứu này.

Tính đến tháng 2 năm 2010, Viện Nghiên cứu Hàn Quốc học Trung ương đã đào tạo được 567 thạc sĩ và 299 tiến sĩ ở các lĩnh vực chuyên ngành Nhân văn, Văn hóa Nghệ thuật, Khoa học Xã hội và Hàn Quốc học Quốc tế. Hàng năm có 220 học sinh người Hàn Quốc và nước ngoài đăng ký học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ của Viện. Những học sinh nước ngoài sau khi tốt nghiệp đã trở về tổ quốc và trở thành những giáo sư, những nhà nghiên cứu Hàn Quốc học.

Hàn Quốc học được sự quan tâm của quốc tế và hiện nay các môn học liên quan đến Hàn Quốc học đang được giảng dạy tại 735 trường đại học trên khắp các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Thái Lan, Việt Nam, Ba Lan, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Ukraina, Hungary v.v...