Những điều nên biết về Hàn Quốc/Lịch sử/Tam Quốc Triều Tiên

Tủ sách mở Wikibooks
Bán đảo Triều Tiên vào năm 475, khi nước Cao Câu Ly đang có lãnh thổ rộng lớn nhất

Các quốc gia bộ tộc dần dần thống nhất lại thành một quốc gia liên minh bộ tộc với cơ cấu chính trị phức tạp và cuối cùng đã phát triển thành vương quốc. Trong số các quốc gia liên minh bộ tộc đa dạng, Cao Câu Ly nằm dọc bờ sông Amnokgang đã trở thành vương quốc đầu tiên.

Kết quả sau những cuộc chinh phạt của vua Gwanggaeto (Quảng Khai Thổ Đại vương: 391-413) và vua Jangsu (Trường Thọ vương: 413- 419) là Cao Câu Ly đã chiếm được vùng đất rộng lớn gồm Mãn Châu và bán đảo Triều Tiên và sau đó, một đế quốc có chế độ chính trị hoàn thiện đã được hình thành.

Bách Tế được hình thành từ một quốc gia bộ tộc có vị trí ở phía nam sông Hán Giang (gần Seoul ngày nay) trong thời kỳ đầu cũng là một vương quốc liên minh giống Cao Câu Ly, nhưng sau đó đã phát triển thành một quốc gia tập quyền trung ương dưới thời vua Geunchogo (Cận Tiếu Cổ vương: 346-375).

Tân La nằm ở vùng đông nam bán đảo Triều Tiên là một vương quốc kém thế lực và kém phát triển nhất trong ba vương quốc. Tuy nhiên, do nằm ngoài vùng ảnh hưởng về mặt địa chính trị của Trung Quốc nên vương quốc này có những tư tưởng và tập tục ngoài Trung Quốc thoáng hơn rất nhiều. Xã hội Tân La vào thời kỳ đó là một nền văn hóa tiên tiến và được xây dựng trên nền tảng trật tự Phật Giáo có tính hướng về phân biệt giai cấp rõ rệt, đồng thời sở hữu một quân đội độc đáo (Hwarang: Hoa Lang) với thành viên là các thanh thiếu niên tầng lớp quý tộc.

Già Da là một số bộ tộc sống ở lưu vực sông Nakdonggang hợp nhất lại và phát triển thành một hình thức quốc gia liên minh.