Những điều nên biết về Hàn Quốc/Lịch sử/Cao Ly

Tủ sách mở Wikibooks
Lư hương men ngọc thời Cao Ly

Nhà nước Cao Ly (Goryeo) được thành lập bởi Vương Kiến vào năm 918 và đến năm 936 thì thống nhất bán đảo Triều Tiên. Kinh đô được đặt tại Kaesong (Khai Thành).

Đây được coi là "thời hoàng kim" của Phật giáo tại Triều Tiên. Chỉ trong thế kỷ 11, đã có tới 70 đền thờ Phật ở kinh đô. Đồng thời, quốc gia này cũng chú ý đến thương mại, và buôn bán xa đến tận vùng Trung Đông. Văn hóa và nghệ thuật cũng phát triển mạnh mẽ. Đồ gốm Cao Ly rất được ưa chuông ở nhà Tống (Trung Quốc).

Trong suốt giai đoạn 1231–1259, Đế quốc Mông Cổ đã liên tục xâm chiếm Cao Ly. Trong cuộc tấn công cuối cùng, Cao Ly đã trở thành nước chư hầu của nhà Nguyên (một triều đại của người Mông Cổ ở Trung Quốc) trong khoảng 80 năm. Thời kỳ này cũng chứng kiến các cuộc xung đột nội bộ trong triều đình và khởi nghĩa chống lại nhà Nguyên.

Dưới triều vua U Vương, tướng Thôi Vinh (Choe Yong) hạ lệnh tấn công bán đảo Liêu Đông của Trung Quốc. Lý Thành Quế được yêu cầu lãnh đạo chiến dịch này; nhưng sau đó ông ta bất phục. Lý dẫn quân về kinh đô Khai Thành và lật đổ U Vương cùng với người kế vị của ông là Xương Vương, rồi đưa Cung Nhượng Vương lên làm vua bù nhìn. Đến năm 1392, Lý Thành Quế cướp ngôi Cung Nhượng Vương và lập ra nhà Triều Tiên, đánh dấu sự diệt vong của Cao Ly sau gần 5 thế kỷ tồn tại.