Những điều nên biết về Hàn Quốc/Lịch sử/Cổ Triều Tiên

Tủ sách mở Wikibooks
Mũi giáo đồng và khuôn đúc được cho là của Cổ Triều Tiên

Con người bắt đầu sinh sống tại bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận từ khoảng 70 vạn năm về trước. Thời đại đồ đá bắt đầu khoảng 8000 năm trước đây và những di vật của thời đại này được phát hiện thấy ở khắp nơi trên bán đảo Triều Tiên, đặc biệt là vùng ven biển và lưu vực những dòng sông lớn.

Thời đại đồ đồng được bắt đầu tại khu vực Mông Cổ ngày nay và bán đảo Triều Tiên từ khoảng giữa năm 2000 TCN đến năm 1500 TCN. Nền văn minh thời kỳ đồ đồng được hình thành, đồng thời vô số các bộ tộc đã xuất hiện ở khu vực Liaoning Mãn Châu và vùng tây bắc bán đảo Triều Tiên. Ông tổ của dân tộc Triều Tiên là Dangun sau đó đã hợp nhất những bộ tộc này lại và lập ra nước Gojoseon (Cổ Triều Tiên: năm 2333TCN). Như vậy, ngày Lập Quốc là ngày Quốc khánh cho thấy lịch sử lâu đời của Hàn Quốc. Truyền thống lịch sử của dân tộc đã trở thành lòng tự hào và nguồn động lực khiến cho người Hàn Quốc có thể trải qua được những thời kỳ khó khăn.