Nhập môn Lượng giác/Đường thẳng

Tủ sách mở Wikibooks

Khái Niệm[sửa]

Đường thẳng tạo từ nhiều đoạn thẳng giửa hai điểm . Đường thẳng có chiều hướng và đường dài . Đường thẳng là một đường có một góc 180°


Đường thẳng[sửa]

Đường thẳng được hiểu như là một đường dài (vô hạn), mỏng (vô cùng) và thẳng tuyệt đối.

Tọa Độ Cartesian[sửa]

Nếu có 2 điểm có tọa độ (x1, y1), (x,y) theo định đề của Euler ta có thể vẻ một đường thẳng qua 2 điểm này có Độ Dóc

Đường thẳng có thể biểu diển bằng số toán của biến số x

f(x) = y = y1 + m (x - x1)

Tọa Độ Góc[sửa]

Trong hình học Eucler Đường thẳng là một Véc Tờ có hướng và đường dài

Đường Dài

Hướng

Đường Thẳng Vuông Góc[sửa]

Hai đường thẳng vuông góc với nhau khi hai đường thẳng này cắt nhau tại một điểm và tạo nên một góc 90°

Đường Thẳng Song Song[sửa]

Trong hình học Euclide, hai đường thẳng được gọi là song song khi chúng cùng nằm trên một mặt phẳng và không có điểm chung. Trong trường hợp này, chúng được gọi là không cắt nhau, không giao nhau, hoặc không tiếp xúc nhau.

Tập tin:Songsong.jpg
Đồ thị vẽ a và b là hai đường thẳng song song


Hai đường thẳng bất kỳ trong hình học phẳng Euclide chỉ có thể rơi vào hai trường hợp:

cắt nhau tại ít nhất một điểm nào đó song song với nhau Mở rộng ra trên hình học phi Euclide, khái niệm đường thẳng được thay bằng khái niệm đường trắc địa. Hai đường trắc địa trong hình học phi Euclide chỉ có thể rơi vào 3 trường hợp:

cắt nhau tại ít nhất một điểm xác định nào đó song song: cắt nhau tại một điểm ở vô cực (có điểm chung ở vô cực) siêu song song: không bao giờ cắt nhau (không bao giờ có điểm chung) Hai đường thẳng song song với nhau khi hai đường thẳng này không cắt nhau và song song với nhau

y ≠ x