Nghiên cứu về âm dương/Quy luật

Tủ sách mở Wikibooks


Tam dịch âm dương[sửa]

Tam dịch Ý nghỉa
Bất dịch Mọi thực thể đều có 2 cá tánh sinh khắc đối nghịch Âm dương giao hòa
Dịch Âm thịnh, Dương suy . Dương thịnh, Âm suy Âm dương bất hòa
Biến dịch Âm diệt, Dương sinh . Dương diệt, Âm sinh Âm dương bất hợp

Tứ vận âm dương[sửa]

Tứ vận Ý nghỉa
Sinh Dương sinh , Âm diệt
Thịnh Dương thịnh, Âm suy
Suy Dương suy , Âm thịnh
Diệt Dương diệt , Âm sinh