Nghiên cứu về âm dương/Biểu đồ

Tủ sách mở Wikibooks

Có 2 loại biểu đồ dùng để biểu thị âm dương gồm

  • Hào vạch của Phục hy
  • Thái cực đồ

Hào vạch[sửa]

Phục hy dùng Hào vạch để biểu thị Âm dương như sau

Dương . __
Ậm . _ _

Thái cực đồ[sửa]

Thái Cực đồ

Thái cực đồ được dùng để biểu thị âm dương trong một vòng tròn, gồm hai nửa đối xứng ôm trọn lấy nhau, tượng trưng cho Âm (màu đen) và Dương (màu đỏ)