MediaWiki:Fileuploaded

    Tủ sách mở Wikibooks

    Tập tin “$1” đã được tải lên. Xin đến trang miêu tả về tập tin này tại $2 và điền các thông tin, như nó được lấy từ nguồn nào, được tạo ra bởi ai và vào lúc nào, và các giải thích rõ thêm về tập tin.

    Ngoài ra, chọn thẻ bản quyền cho tập tin nếu chưa có. Nếu không gắn một thẻ bản quyền, tình trạng bản quyền không rõ ràng của tập tin có thể khiến nó sẽ bị xóa.

    Để làm hình ảnh hiển thi trong trang sách, bạn cần phải nhúng nó vào: khi sửa đổi trang sách, cộng thêm mã [[Hình:$1|nhỏ|Chú thích]] vào chỗ bạn muốn hình hiển thị. Xem Trợ giúp:Hình ảnh để biết thêm chi tiết về cách nhúng hình ảnh, hoặc xem Trợ giúp:Âm thanh để biết về cách sử dụng đoạn âm thanh ở đây.

    Nếu bạn vừa viết đè lên hình với phiên bản mới, bạn chắc cần phải làm sạch bộ nhớ của trình duyệt để có thể xem phiên bản mới ở trang tập tin.