MediaWiki:Clearyourcache

Tủ sách mở Wikibooks
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chú ý: Sau khi lưu trang, có thể bạn sẽ phải xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt để xem các thay đổi.

  • Firefox / Safari: Nhấn giữ phím Shift trong khi nhấn Tải lại (Reload), hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5 hay Ctrl-R (⌘R trên Mac)
  • Google Chrome: Nhấn tổ hợp Ctrl-Shift-R (⇧⌘R trên Mac)
  • Internet Explorer: Nhấn giữ phím Ctrl trong khi nhấn Làm tươi, hoặc nhấn tổ hợp Ctrl-F5
  • Opera: Mở Menu → Cài đặt (Opera → Tùy chỉnh trên Mac), mở tab Quyền riêng tư & bảo mật, bấm Xóa dữ liệu duyệt web và đánh hộp kiểm Hình ảnh và tệp trong cache.