Mười hai con giáp

Tủ sách mở Wikibooks

Mười hai con giáp là 12 con vật biểu tượng xuất hiện trong văn hóa các quốc gia châu Á. Có nhiều sách viết về đề tài này gồm: