Chủ đề 1: Các phép đo

Tủ sách mở Wikibooks


Mục tiêu chủ đề
  • Biết được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng, chiều dài, thời gian.
  • Chỉ ra một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắp phục các điều đó.
  • Đo được chiều dài, khối lượng, thời gian bằng thước, cân, đồng hồ.
  • Biết được nhiệt độ là đo sự "nóng", "lạnh" của vật và cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt Celsius.
  • Hiểu được nguyên lí nở vì nhiệt của chất lỏng làm cơ sở để đo nhiệt và đo được nhiệt độ bằng nhiệt kế.
  • Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng và biết cách ước lượng trước khi đo.