Khoa học tự nhiên 6

Tủ sách mở Wikibooks

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6 Natural Science Grade 6

Giới thiệu

Trong chương trình giáo dục phổ thông, môn Khoa học tự nhiên là môn học bắt buộc, được dạy ở trung học cơ sở, giúp học sinh phát triển các phẩm chất, năng lực đã được hình thành và phát triển ở cấp tiểu học; hoàn thiện tri thức, kĩ năng nền tảng và phương pháp học tập để tiếp tục học lên trung học phổ thông, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động. Môn Khoa học tự nhiên được xây dựng và phát triển trên nền tảng các khoa học vật lí, hóa học, sinh học và khoa học Trái Đất. Đối tượng nghiên cứu của Khoa học tự nhiên là các sự vật, hiện tượng, quá trình, các thuộc tính cơ bản về sự tồn tại, vận động của thế giới tự nhiên. Trong Chương trình môn Khoa học tự nhiên, nội dung giáo dục về những nguyên lí và khái niệm chung nhất của thế giới tự nhiên được tích hợp theo nguyên lí của tự nhiên, đồng thời bảo đảm logic bên trong của từng mạch nội dung.

Đối tượng nghiên cứu của môn Khoa học tự nhiên gần gũi với đời sống hằng ngày của học sinh. Bản thân các khoa học tự nhiên là khoa học thực nghiệm. Vì vậy, thực hành, thí nghiệm trong phòng thực hành và phòng học bộ môn, ở thực địa và các cơ sở sản xuất có vai trò, ý nghĩa quan trọng và là hình thức dạy học đặc trưng của môn học này. Thông qua việc tổ chức các hoạt động thực hành, thí nghiệm, môn Khoa học tự nhiên giúp học sinh khám phá thế giới tự nhiên, phát triển nhận thức, tư duy logic và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Khoa học tự nhiên luôn đổi mới để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống hiện đại. Do vậy, cuốn sách giáo khoa cần phải liên tục cập nhật những thành tựu khoa học mới, phản ánh được những tiến bộ của các ngành khoa học, công nghệ và kĩ thuật. Sách in giấy đã và đang bộc lộ những điểm yếu, một trong số đó là giá thành cao và nội dung thiếu sự cập nhật kịp thời. Dựa trên khung chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành năm 2018, sách wiki Khoa học tự nhiên 6 được biên soạn tại Wikibooks dành cho học sinh thời đại Internet. Sách điện tử này lưu trữ gốc tại trang vi.wikibooks.org, được biên soạn và cập nhật nhanh chóng bởi mọi người nhằm đem tri thức khoa học đến với mọi người và hoàn toàn miễn phí.

Phần học

Mở đầu

/Mở đầu

Giới thiệu về Khoa học tự nhiên
Chủ đề 1

/Chủ đề 1

Các phép đo
Chủ đề 2

/Chủ đề 2

Các trạng thái của chất
Chủ đề 3

/Chủ đề 3

Oxygen và không khí
Chủ đề 4

/Chủ đề 4

Hỗn hợp
Chủ đề 5

/Chủ đề 5

Vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu, lương thực - thực phẩm
Chủ đề 6

/Chủ đề 6

Tế bào và cơ thể
Chủ đề 7

/Chủ đề 7

Đa dạng thế giới sống
Chủ đề 8

/Chủ đề 8

Lực
Chủ đề 9

/Chủ đề 9

Năng lượng
Chủ đề 10

/Chủ đề 10

Trái Đất và bầu trời

Phần ôn tập

Phần bài tập

Thông tin về sách