Bước tới nội dung

Học Pascal/Hằng số

Tủ sách mở Wikibooks

Hằng số[sửa]

Hằng số là những số có giá trị không đổi được mà chỉ cố định ở một giá trị đã định trước

Cách khai báo[sửa]

Hằng số được khai báo ở phần đầu chương trình với cú pháp:

const <tên hng> = <giá tr>;

Thí dụ[sửa]

Gán cho hằng e giá trị 2.12

const e = 2.12;

Gán cho hằng s giá trị Hello world'''

const s = 'Hello world';