Học PHP/Cấu trúc cú pháp

Tủ sách mở Wikibooks

Cú pháp[sửa]

<?php 
Câu lệnh PHP
?> 

Ví dụ[sửa]

<?php 
print $_GET['php']; 
?>