Học HTML/Thẻ lệnh/Xuống dòng (br)

Tủ sách mở Wikibooks

Thẻ Lệnh[sửa]

<BR>


Công Dụng[sửa]

  1. Thẻ lệnh HTML dùng trong việc Xuống Hàng

cái cây xanh xanh
thì lá cũng xanh
code: (thay ")(" thành "><")
(p)cái cây xanh xanh(br)thì lá cũng xanh(/p)