Bước tới nội dung

Học C++

Tủ sách mở Wikibooks

C++ là một ngôn ngữ lập trình bậc trung, được cải tiến từ ngôn ngữ C bởi Bjarne Stroustrup năm 1979 với tên gọi đầu tiên là "C với các lớp", sau đó được đổi tên thành C++ vào năm 1983.Đây là một ngôn ngữ lập trình rất mạnh và đa dụng. Hiện nay số lượng các phần mềm được viết bằng C++ chiếm tỉ lệ rất lớn[1].

C++ cơ bản
 1. Cấu trúc
 2. Kiểu dữ liệu
 3. Biến và hằng
 4. Lớp lưu trữ
 5. Toán tử
 6. Vòng lặp
 7. Câu lệnh điều khiển
 8. Hàm
 9. Mảng
 10. Chuỗi
C++ nâng cao
 1. Quá tải toán tử
 2. Khuôn hình
 3. Con trỏ
 4. Tham chiếu
 5. Đệ quy
C++ hướng đối tượng
 1. Lớp và đối tượng
 2. Kế thừa
 3. Đa hình

Tham khảo

[sửa]

Chú thích

[sửa]
 1. Nhập môn lập trình, NXB Khoa học và kỹ thuật (2011)