Hóa học đại cương/Vật chất/Liên kết hóa học

Tủ sách mở Wikibooks

Liên kết hóa học[sửa]

Vật chất được tạo ra từ Nguyên tố vật chất qua các Liên kết hóa học hay từ pha trộn nhiều chất lại với nhau . Trong hóa học, liên kết hóa học là lực, giữ cho các nguyên tử cùng nhau trong các phân tử hay các tinh thể của một chất hóa học bao gồm