Hóa học đại cương/Vật Chất

Tủ sách mở Wikibooks

Vật[sửa]

Vật mọi thể hình quan sát được và đo được

Tính Chất[sửa]

Mọi vật đều có hai tính chất Tính Chất Vật Lý và Tính Chất Hoá Chất

Tính Chất Hoá Chất[sửa]

  • Mọi vật tạo từ Hóa Chất
  • Hóa Chất tạo từ Nguyên Tố Hóa Chất phần tử nhỏ nhứt không thể phân chia vẩn còn giử tính chất của Hóa Chất
  • Hóa chất hiện hửu ở 3 trạng thái Rắn, Lỏng, Khí

Thí Dụ Nước tạo từ Hidro và Ôxy ở trạng thái Lỏng . Hơi nước ở trạng thái Khí . Nước Đá ở trạng thái Rắn

Tính Chất Vật Lý[sửa]

  • Mọi Vật đều có các đại lượng đo được sau
Khối Lượng cho biết quán tính của vật
Thể Tích cho biết Dung lượng vật chất trong một thể tích
Khối Lượng Riêng Tỉ lệ Khối lu=ợng Vâ,t trong Thể tích Vật

Với

D Khối Lượng Riêng đo bằng đơn vị
M Khối Lượng đo bằng đơn vị
V Thể Tích đo bằng đơn vị