Hóa học đại cương/Tên gọi chất hóa học

Tủ sách mở Wikibooks

Đơn chất[sửa]

Nguyên tử 1 Ôxi

Dưỡng khí - >

Nguyên 3 Ôxi -> tử Ôxi

Hợp chất[sửa]

Nước -> Hidro^ + Ôxi