Hóa học đại cương/Phi kim

Tủ sách mở Wikibooks

Khái Niệm[sửa]

Phi kim là những nguyên tố hóa học dễ nhận electron trừ hiđrô . Phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn. Hầu hết các phi kim không dẫn điện . Phi kim thường tồn tại ở dạng phân tử . Một số nguyên tố có sự biến tính, ví dụ như cacbon graphit có thể dẫn điên. kim cương thì không. Phi kim bao gồm

  • Các khí hiếm
  • Các halogen
  • Các phi kim còn lại: ôxy, lưu huỳnh, selen, nitơ, phốtpho, cacbon, hiđrô

Bảng Tuần Hoàn[sửa]

Vị trí các phi kim trong bảng tuần hoàn

H   He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc   Ti Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb   In Sn Sb Te I Xe
Cs Tl Pb Bi Po At Rn
Fr **
Phi kim còn lại Halogen Khí hiếm

Ứng Dụng[sửa]

Phi kim được dùng để chế tạo các linh kiện điện tử không dẩn điện được gọi là Cách Điện