Hóa học đại cương/Phương trình phản ứng hóa học

Tủ sách mở Wikibooks

Khái Niệm[sửa]

Phương trình phản ứng hóa học dùng để biểu diển phản ứng của hai chất hóa học trộn nhau để tạo thành chất mới . Phương trình hóa học có hai vế, vế trái dùng để biểu thị chất tham gia phản ứng . Vế phải dùng để biểu thị chất mới tạo thành

Chất_1 + Chất_2 = Chất_3

Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm tạo thành

=

Thí Dụ[sửa]

Cu + 2H2SO4 đ ==== CuSO4 + SO2 + 2H2O