Hóa học đại cương/Phương trình hóa học

Tủ sách mở Wikibooks

Phương trình hóa học[sửa]

Phương trình hóa học là một phương trình toán dùng để biểu diển tương tác giửa hai chất hóa học để tạo ra chất mới . Mọi phương trình hóa học có 2 vệ Vế trái bao gồm các chất tham gia phản ứng hóa hoc . Vế phải bao gồm chất mới tạo từ phản ứng hóa học .

Chất 1 + Chất 2 = Chất 3

Thí dụ[sửa]


Cân bằng phương trình hóa học[sửa]

Phương trình hóa học được cân bằng khi các phân tử vế trái bằng các phân tử vế phải