Hóa học đại cương/Nguyên tử/Cấu tạo nguyên tử/Quang tử

Tủ sách mở Wikibooks

Quang tử phần tử nhỏ nhứt không thể phân chia tạo nên Quang tuyến . Có 3 loại Quang tuyến được tìm thấy Quang tử alpha, Quang tử beta, Quang tử gamma có các đặc tính sau


Tính chất[sửa]

Quang tử Quang tử alpha Quang tử beta Quang tử gamma
Ký hiệu
Khối lượng
Năng lượng
Động lượng