Hóa học đại cương/Nguyên tử/Cấu tạo nguyên tử/Điện tử (Hạt)

Tủ sách mở Wikibooks

Điện tử[sửa]

Điện tử là các Hạt mang điện nhỏ nhứt không thể phân chia nhỏ hơn được . Có tất cả 3 loại điện tử đả được tìm thấy đó là Điện tử âm , Điện tử dương và Điện tử trung hòa .

Tính chất điện tử[sửa]

Tính chất của 3 loại điện tử này được liệt kê trong bảng tính chất bên dưới

Điện tử Ký hiệu Điện mang Khối lượng
Điện tử âm
Điện tử dương
Điện tử trung hòa