Hóa học đại cương/Nguyên tố hóa chất

Tủ sách mở Wikibooks

Nguyên tố là phần tử nhỏ nhứt tạo nên vật chất

Tính chất[sửa]

Mọi Nguyên tố đều có một Tên hóa học , một Ký hiệu hóa học và một Số Nguyên Tố để dể nhận biết theo định dạng tổng quát sau

Với

E - Nguyên tố
M - Khối lượng
Z - Số nguyên tố

Thí dụ

Tên của nguyên tố Ký Hiệu Hóa Học, E Số Nguyên Tố , Z
Hi Đro
Ôxy

Xem Thêm[sửa]