Hóa học đại cương/Liên Kết Hóa Chất/Liên kết ion

Tủ sách mở Wikibooks

Khái niệm[sửa]

Liên kết ion trong muối ăn NaCl

Liên kết ion là liên kết hoá học được tạo thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Do tính chất cho hay nhận nguyên tử điện âm để trở thành ion . Các ion là các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử mang điện tích. Bình thường, nguyên tử có số proton bằng số electron nên nguyên tử trung hòa về điện. Trong phản ứng hóa học, nếu nguyên tử mất bớt hoặc thu thêm electron, nó sẽ trở thành phần tử ion mang điện dương hoặc âm. Hai ion khác nhau sẻ hút nhau tạo thành một Phân tử trung hòa về điệnCác Nguyên Tố thuộc nhóm Kim loại thường có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng. Vì vậy, Các kim loại có khuynh hướng nhường electron để trở thành ion Dương .

Các Nguyên Tố thuộc nhóm Phi kim thường có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng. Vì vậy, Các chất phi kim có khuynh hướng nhận electron để trở thành ion âm.

Vậy các Kim loại và Phi Kim dể Liên Kết với nhau để tạo một Phân Tử

Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa kim loại và phi để tạo thành Phân Tử kim điển hình hoặc có hiệu số độ âm điện lớn hơn hoặc bằng 1,7.

Tính chất hợp chất có liên kết ion[sửa]

  • điểm nóng chảy cao do liên kết ion tương đối bền
  • dẫn điện ở trạng thái nóng chảy và trong dung dịch
  • cứng và dễ vỡ
  • hình thành tinh thể, có dạng rắn
  • tinh thể ion thường không màu