Hóa học đại cương/Định luật hóa học

Tủ sách mở Wikibooks

Định luật bảo toàn khối lượng[sửa]

định luật Lomonosov-Lavoisier là một định luật cơ bản trong lĩnh vực hóa học, được phát biểu như sau:

Trong phản ứng hóa học, tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng sản phẩm tạo thành
=

Định luật tỷ lệ bội số[sửa]

Định luật tỷ lệ bội số của John Dalton cho rằng các nguyên tố này hiện diện trong hóa chất với một tỷ lệ nhất định là các số nguyên nhỏ

Thí dụ
1:2 O:H trong nước