Hình học/Hình/Hình Tứ Giác

Tủ sách mở Wikibooks

Hình Tứ Giác[sửa]

Hình tạo từ bốn đường thẳng cắt nhau tại 4 điểm tạo ra hình tam giác có 4 cạnh , 4 góc với tổng số góc bằng hay two π

Thể loại[sửa]

  1. Hình Vuông
  2. Hình Chử Nhựt
  3. Hình Song Song
  4. Hình Bình Hành
  5. Hình Thoi
  6. Hình Thang

Tham Khảo[sửa]