Hình học/Hình

Tủ sách mở Wikibooks

Hình Đa Giác[sửa]

Tạo từ nhiều đường thẳng cắt nhau tại nhiều điểm tạo ra hình có nhiều cạnh