Danh sách tiểu hành tinh/468101–468200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
468101 2013 WW3 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468102 2013 WX5 12/10/2007 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
468103 2013 WN6 12/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
468104 2013 WK23 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468105 2013 WT24 26/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468106 2013 WE63 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
468107 2013 WN73 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
468108 2013 WO97 02/11/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
468109 2013 WO107 26/10/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
468110 2013 XQ13 08/11/2007 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
468111 2013 YH3 28/11/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
468112 2013 YK38 04/04/2011 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
468113 2013 YC53 22/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
468114 2013 YK54 21/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
468115 2013 YN54 01/02/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
468116 2013 YL103 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
468117 2014 ED 01/03/2014 WISE WISE 490 m MPC · JPL
468118 2014 EO38 05/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
468119 2014 QY2 25/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468120 2014 QB254 05/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
468121 2014 SN298 16/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
468122 2014 TK11 08/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
468123 2014 TC45 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
468124 2014 TG65 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
468125 2014 UF7 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
468126 2014 UO32 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
468127 2014 UA36 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
468128 2014 UW66 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
468129 2014 UD67 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468130 2014 UF85 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
468131 2014 UW88 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
468132 2014 UJ99 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
468133 2014 UZ106 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468134 2014 UD109 24/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
468135 2014 UY114 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
468136 2014 UZ119 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
468137 2014 UZ121 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468138 2014 UC133 25/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 600 m MPC · JPL
468139 2014 UY134 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468140 2014 UA139 12/03/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
468141 2014 UY142 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
468142 2014 UE150 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468143 2014 UF157 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
468144 2014 UT170 04/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
468145 2014 WY21 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468146 2014 WF24 14/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
468147 2014 WD28 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
468148 2014 WF28 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
468149 2014 WD50 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
468150 2014 WZ62 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
468151 2014 WW67 27/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
468152 2014 WM68 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
468153 2014 WL79 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
468154 2014 WH85 18/10/2014 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468155 2014 WY87 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
468156 2014 WK96 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468157 2014 WH234 19/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
468158 2014 WX251 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
468159 2014 WC263 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
468160 2014 WF281 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
468161 2014 WX354 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468162 2014 WA355 09/04/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
468163 2014 WS383 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468164 2014 WK398 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
468165 2014 WQ398 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
468166 2014 WR402 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
468167 2014 WF426 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
468168 2014 WX473 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
468169 2014 WS478 11/11/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
468170 2014 WL481 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468171 2014 WS481 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468172 2014 WD499 03/12/2010 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
468173 2014 WE499 28/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
468174 2014 XM12 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
468175 2014 YY2 16/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
468176 2014 YZ9 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
468177 2014 YQ10 18/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
468178 2014 YG13 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
468179 2014 YG28 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
468180 2014 YJ38 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
468181 2015 AA12 30/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
468182 2015 AX36 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
468183 2015 AD38 16/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
468184 2015 AB119 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
468185 2015 AA144 19/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
468186 2015 AV168 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
468187 2015 AT174 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
468188 2015 AP180 23/10/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
468189 2015 AX181 29/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
468190 2015 AB195 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468191 2015 AP241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
468192 2015 AV241 21/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
468193 2015 AM248 09/04/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
468194 2015 AD252 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
468195 2015 AD258 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
468196 2015 AC262 10/02/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
468197 2015 AA273 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
468198 2015 AK279 16/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
468199 2015 BK1 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
468200 2015 BC11 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL