Danh sách tiểu hành tinh/467901–468000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
467901 2011 HN61 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467902 2011 HA68 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467903 2011 HC73 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
467904 2011 HL76 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
467905 2011 HD94 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
467906 2011 JB19 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467907 2011 KM3 17/05/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
467908 2011 KD7 26/05/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
467909 2011 KR23 03/05/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
467910 2011 KT26 13/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467911 2011 KK47 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467912 2011 KM47 17/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
467913 2011 LW3 27/05/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
467914 2011 LF16 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467915 2011 LT19 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
467916 2011 OA14 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467917 2011 OP24 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 370 m MPC · JPL
467918 2011 OU26 16/02/2010 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
467919 2011 QU74 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
467920 2011 SF226 24/09/2011 Catalina CSS 430 m MPC · JPL
467921 2011 TS 24/09/2011 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
467922 2011 UJ26 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
467923 2011 YU28 16/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
467924 2011 YK39 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
467925 2011 YL56 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467926 2012 AE16 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
467927 2012 AY17 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
467928 2012 AE22 15/12/2004 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
467929 2012 BH24 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
467930 2012 BP52 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467931 2012 BQ66 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
467932 2012 BS69 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467933 2012 BG90 26/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467934 2012 BG113 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
467935 2012 BX126 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
467936 2012 BN129 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467937 2012 BV149 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
467938 2012 CK8 17/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
467939 2012 CJ35 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
467940 2012 CK52 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467941 2012 DN1 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
467942 2012 DL23 21/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467943 2012 DR36 23/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
467944 2012 DP44 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
467945 2012 DM51 19/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
467946 2012 DG63 27/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
467947 2012 DP63 11/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
467948 2012 DS64 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467949 2012 FA9 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
467950 2012 FT12 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
467951 2012 FQ21 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
467952 2012 FE40 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
467953 2012 FT40 13/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
467954 2012 FX52 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
467955 2012 HH4 04/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
467956 2012 HM6 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
467957 2012 HN17 25/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
467958 2012 HU42 18/04/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467959 2012 HZ42 28/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
467960 2012 HG57 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
467961 2012 HR65 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
467962 2012 JC9 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
467963 2012 JT17 15/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
467964 2012 JT24 27/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467965 2012 JC33 14/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
467966 2012 JJ60 28/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467967 2012 KA1 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
467968 2012 KS10 18/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
467969 2012 KJ12 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
467970 2012 KK44 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
467971 2012 KS45 29/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467972 2012 KG48 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
467973 2012 KT50 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
467974 2012 LR4 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467975 2012 LW10 06/02/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
467976 2012 LY13 08/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
467977 2012 LM17 14/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
467978 2012 PT15 26/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
467979 2012 PE21 18/07/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
467980 2012 QJ16 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
467981 2012 QH39 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
467982 2012 QR43 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
467983 2012 RK10 27/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
467984 2012 RM42 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
467985 2012 SM14 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467986 2012 SN52 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
467987 2012 TR3 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
467988 2012 TT33 15/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
467989 2012 TU42 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
467990 2012 TX94 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
467991 2012 TV96 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
467992 2012 TO151 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
467993 2012 TD163 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467994 2012 TF164 24/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
467995 2012 TJ216 07/04/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
467996 2012 TE264 03/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
467997 2012 TX271 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
467998 2012 TW285 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
467999 2012 UM46 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
468000 2012 UV86 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also