Danh sách tiểu hành tinh/440601–440700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440601 2005 VC33 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440602 2005 VT54 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440603 2005 VQ62 01/10/2005 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
440604 2005 VC66 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440605 2005 VS67 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440606 2005 VK72 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
440607 2005 VB76 01/10/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
440608 2005 VM80 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440609 2005 VQ95 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440610 2005 VJ101 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
440611 2005 VO112 08/11/2005 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
440612 2005 VJ114 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
440613 2005 VD117 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440614 2005 VM117 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440615 2005 VW117 01/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
440616 2005 VA130 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440617 2005 WQ2 22/11/2005 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
440618 2005 WJ3 20/11/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
440619 2005 WS9 21/11/2005 Junk Bond D. Healy 780 m MPC · JPL
440620 2005 WG10 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
440621 2005 WV12 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440622 2005 WV22 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
440623 2005 WH27 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
440624 2005 WS33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440625 2005 WA34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
440626 2005 WG38 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440627 2005 WS45 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
440628 2005 WL48 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
440629 2005 WC51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
440630 2005 WH59 25/10/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
440631 2005 WD65 25/10/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
440632 2005 WN69 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
440633 2005 WC71 21/11/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
440634 2005 WN71 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
440635 2005 WM72 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
440636 2005 WM75 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440637 2005 WJ82 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440638 2005 WS83 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
440639 2005 WP87 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
440640 2005 WM90 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
440641 2005 WK106 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
440642 2005 WP107 25/11/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
440643 2005 WL108 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440644 2005 WT116 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
440645 2005 WB117 21/11/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
440646 2005 WM127 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
440647 2005 WY135 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440648 2005 WB164 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440649 2005 WO164 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
440650 2005 WL166 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
440651 2005 WN177 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440652 2005 WE178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
440653 2005 WK178 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440654 2005 WB184 28/11/2005 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
440655 2005 WQ207 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
440656 2005 WJ208 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440657 2005 XM1 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
440658 2005 XN14 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
440659 2005 XF25 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440660 2005 XM28 01/12/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
440661 2005 XG34 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440662 2005 XB36 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440663 2005 XO58 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
440664 2005 XV61 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440665 2005 XT62 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
440666 2005 XH63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
440667 2005 XV67 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
440668 2005 XU81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440669 2005 XJ82 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
440670 2005 YL4 22/12/2005 Nogales J.-C. Merlin 780 m MPC · JPL
440671 2005 YV16 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
440672 2005 YU17 23/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440673 2005 YC19 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440674 2005 YJ19 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440675 2005 YP20 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440676 2005 YE27 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440677 2005 YJ31 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
440678 2005 YU33 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
440679 2005 YV36 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
440680 2005 YW36 23/12/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,5 km MPC · JPL
440681 2005 YG37 21/12/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
440682 2005 YX41 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440683 2005 YG56 21/12/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
440684 2005 YC59 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
440685 2005 YU61 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440686 2005 YJ62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440687 2005 YV62 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440688 2005 YF64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440689 2005 YK68 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
440690 2005 YO73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440691 2005 YP73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440692 2005 YY73 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440693 2005 YJ81 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440694 2005 YF82 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
440695 2005 YV83 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
440696 2005 YM93 10/12/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
440697 2005 YD94 26/12/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
440698 2005 YK94 22/12/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
440699 2005 YD96 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
440700 2005 YV100 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL