Danh sách tiểu hành tinh/404501–404600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
404501 2013 HD33 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
404502 2013 HF36 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404503 2013 HG36 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404504 2013 HL36 02/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404505 2013 HU41 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404506 2013 HV41 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404507 2013 HX41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404508 2013 HB48 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404509 2013 HF48 25/10/1997 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
404510 2013 HO50 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
404511 2013 HY51 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
404512 2013 HJ54 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404513 2013 HP54 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404514 2013 HY59 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404515 2013 HX60 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
404516 2013 HV67 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
404517 2013 HZ68 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
404518 2013 HE78 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404519 2013 HP96 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
404520 2013 HD97 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404521 2013 HR98 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
404522 2013 HF102 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
404523 2013 HA111 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
404524 2013 HH111 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
404525 2013 HN116 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
404526 2013 HK119 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404527 2013 HP121 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404528 2013 HX123 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
404529 2013 HK127 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404530 2013 HM128 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404531 2013 HX131 28/09/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
404532 2013 HN135 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
404533 2013 HB138 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
404534 2013 HA142 07/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
404535 2013 HY142 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
404536 2013 JS1 06/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404537 2013 JH7 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
404538 2013 JE13 16/10/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
404539 2013 JP18 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404540 2013 JM19 21/08/2004 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
404541 2013 JL21 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
404542 2013 JY22 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404543 2013 JM24 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
404544 2013 JG25 28/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
404545 2013 JC26 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404546 2013 JR26 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404547 2013 JL30 08/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
404548 2013 JJ31 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404549 2013 JP31 08/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
404550 2013 JY32 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
404551 2013 JE35 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404552 2013 JX38 21/11/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
404553 2013 JA40 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
404554 2013 JR40 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
404555 2013 JY40 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
404556 2013 JC41 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
404557 2013 JK42 04/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404558 2013 JT42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404559 2013 JW43 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404560 2013 JB45 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
404561 2013 JL46 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404562 2013 JM47 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404563 2013 JO50 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
404564 2013 JX50 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404565 2013 JK52 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404566 2013 JS53 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404567 2013 JB54 17/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
404568 2013 JD54 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
404569 2013 JV57 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
404570 2013 JL59 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404571 2013 JQ59 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404572 2013 JX59 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404573 2013 JD60 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
404574 2013 JE62 03/03/2005 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
404575 2013 JX62 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
404576 2013 KH4 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
404577 2013 KU9 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404578 2013 KG10 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
404579 2013 KR10 26/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404580 2013 KU10 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
404581 2013 KU11 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
404582 2013 LW4 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
404583 2013 LH8 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404584 2013 LG11 21/01/2012 Haleakala Pan-STARRS 4,2 km MPC · JPL
404585 2013 LS18 16/09/2009 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
404586 2013 LZ23 26/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
404587 2013 LP31 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
404588 2013 LE35 26/02/2010 WISE WISE 6,8 km MPC · JPL
404589 2013 MJ 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404590 2013 ML1 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
404591 2013 MM1 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404592 2013 MT2 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
404593 2013 MU9 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
404594 2013 NT20 14/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
404595 2013 PT45 03/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
404596 2013 QK26 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
404597 2013 SW27 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
404598 2013 VF10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
404599 2013 WN7 02/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
404600 2013 WD27 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL