Danh sách tiểu hành tinh/390601–390700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
390601 2001 TD25 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
390602 2001 TB89 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
390603 2001 TE89 14/10/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390604 2001 TT152 10/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
390605 2001 TL174 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
390606 2001 TC175 15/10/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
390607 2001 TN191 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
390608 2001 TL258 10/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
390609 2001 UD28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390610 2001 UL37 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
390611 2001 UV58 24/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
390612 2001 UN186 17/10/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
390613 2001 UT212 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
390614 2001 UQ213 23/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
390615 2001 VN3 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
390616 2001 VM7 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
390617 2001 VO75 15/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
390618 2001 WU2 21/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
390619 2001 WV46 19/11/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
390620 2001 WH64 12/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
390621 2001 WP99 19/11/2001 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
390622 2001 YR131 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
390623 2002 AP11 04/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
390624 2002 AG183 05/01/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
390625 2002 BO4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
390626 2002 BC15 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
390627 2002 CD32 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
390628 2002 CU89 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
390629 2002 CP181 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390630 2002 CC227 06/02/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
390631 2002 CL285 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390632 2002 DY9 19/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
390633 2002 FV25 19/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
390634 2002 GX143 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
390635 2002 GL149 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
390636 2002 JV8 04/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
390637 2002 JO108 14/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
390638 2002 LZ62 13/06/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
390639 2002 NC15 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
390640 2002 NE48 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
390641 2002 NB60 13/07/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
390642 2002 NV68 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
390643 2002 OS13 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
390644 2002 OR30 16/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
390645 2002 PX40 04/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
390646 2002 PN56 09/08/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
390647 2002 PT60 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
390648 2002 PN88 12/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
390649 2002 PT102 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
390650 2002 PW103 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
390651 2002 PR167 08/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
390652 2002 QS36 28/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
390653 2002 QR65 27/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
390654 2002 QW87 27/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
390655 2002 QW102 29/08/2002 Palomar Palomar Obs. 670 m MPC · JPL
390656 2002 QN117 16/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
390657 2002 QR118 30/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
390658 2002 QY126 30/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
390659 2002 QC135 30/08/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
390660 2002 QY137 17/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
390661 2002 RF45 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390662 2002 RM76 05/09/2002 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
390663 2002 RQ112 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
390664 2002 RT164 12/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
390665 2002 RR210 15/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
390666 2002 RW232 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 2,4 km MPC · JPL
390667 2002 RV266 13/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
390668 2002 SL5 27/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
390669 2002 SZ20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
390670 2002 SN55 30/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390671 2002 SN72 16/09/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
390672 2002 TE57 02/10/2002 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
390673 2002 TJ60 03/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
390674 2002 TV109 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
390675 2002 TP161 05/10/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
390676 2002 TW228 07/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
390677 2002 TE241 07/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
390678 2002 TO255 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
390679 2002 TW277 10/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
390680 2002 TA291 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
390681 2002 TT322 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
390682 2002 TM353 10/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
390683 2002 TW365 10/10/2002 Apache Point SDSS 3,0 km MPC · JPL
390684 2002 UT4 29/10/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
390685 2002 UR44 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
390686 2002 UH51 29/10/2002 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
390687 2002 VJ1 02/11/2002 La Palma La Palma Obs. 2,7 km MPC · JPL
390688 2002 VF8 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
390689 2002 VS91 12/11/2002 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
390690 2002 VG112 13/11/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
390691 2002 XC15 07/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 780 m MPC · JPL
390692 2002 XE79 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
390693 2002 XB115 05/12/2002 Haleakala NEAT 650 m MPC · JPL
390694 2002 YT1 27/12/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
390695 2003 AY3 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
390696 2003 AZ48 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
390697 2003 AJ62 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
390698 2003 AO68 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
390699 2003 BF31 27/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
390700 2003 BA32 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL