Danh sách tiểu hành tinh/343501–343600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
343501 2010 EC106 13/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
343502 2010 ED106 13/03/2010 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
343503 2010 EW107 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
343504 2010 EK108 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343505 2010 EN108 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
343506 2010 EX109 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343507 2010 EP110 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
343508 2010 EX110 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343509 2010 EN111 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
343510 2010 EH112 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
343511 2010 EV112 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
343512 2010 EC113 16/08/2006 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
343513 2010 EF113 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
343514 2010 EH113 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343515 2010 EC123 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
343516 2010 ED123 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
343517 2010 EF125 12/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
343518 2010 EY125 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
343519 2010 EE126 13/03/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
343520 2010 ER128 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343521 2010 EG130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343522 2010 EP130 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343523 2010 ET131 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
343524 2010 EQ132 14/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343525 2010 EZ132 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343526 2010 EF133 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343527 2010 EX133 04/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
343528 2010 EH134 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
343529 2010 EB136 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
343530 2010 EB137 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
343531 2010 EM138 14/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
343532 2010 EV138 12/03/2010 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
343533 2010 EC139 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
343534 2010 EG139 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,9 km MPC · JPL
343535 2010 EZ139 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
343536 2010 ER140 10/03/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
343537 2010 EP143 14/03/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
343538 2010 FG 16/03/2010 Dauban F. Kugel 1,4 km MPC · JPL
343539 2010 FW2 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
343540 2010 FZ3 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
343541 2010 FA7 18/03/2010 Mayhill A. Lowe 2,4 km MPC · JPL
343542 2010 FV11 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
343543 2010 FR12 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
343544 2010 FZ12 19/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343545 2010 FF14 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343546 2010 FD16 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343547 2010 FQ20 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343548 2010 FM22 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343549 2010 FG25 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343550 2010 FR25 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
343551 2010 FU25 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
343552 2010 FC26 29/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343553 2010 FW29 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
343554 2010 FD30 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
343555 2010 FM30 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343556 2010 FQ30 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343557 2010 FX47 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 2,7 km MPC · JPL
343558 2010 FN53 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343559 2010 FS53 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343560 2010 FF54 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
343561 2010 FG55 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343562 2010 FW55 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
343563 2010 FL56 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
343564 2010 FO56 16/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343565 2010 FE57 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
343566 2010 FK57 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343567 2010 FB83 24/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
343568 2010 FD83 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
343569 2010 FU83 17/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
343570 2010 FR84 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
343571 2010 FX84 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
343572 2010 FF85 19/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
343573 2010 FJ85 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
343574 2010 FC86 26/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
343575 2010 FW86 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343576 2010 FD87 19/03/2010 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
343577 2010 FF88 22/03/2010 ESA OGS ESA OGS 2,6 km MPC · JPL
343578 2010 FH88 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
343579 2010 FO88 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
343580 2010 FG89 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
343581 2010 FR90 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
343582 2010 FX94 21/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
343583 2010 FY94 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
343584 2010 FA95 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
343585 2010 FG101 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343586 2010 GM9 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
343587 Mamuna 2010 GQ23 05/04/2010 Zelenchukskaya S T. V. Kryachko 4,6 km MPC · JPL
343588 2010 GE27 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
343589 2010 GL28 06/04/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
343590 2010 GG33 10/04/2010 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
343591 2010 GU62 07/04/2010 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
343592 2010 GN66 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
343593 2010 GY95 14/04/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
343594 2010 GJ97 07/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
343595 2010 GO98 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
343596 2010 GH101 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
343597 2010 GR101 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
343598 2010 GV103 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
343599 2010 GD105 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
343600 2010 GE109 08/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL