Danh sách tiểu hành tinh/338801–338900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
338801 2003 UE401 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
338802 2003 UZ401 23/10/2003 Apache Point SDSS 1,7 km MPC · JPL
338803 2003 UR414 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
338804 2003 VX5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338805 2003 VA9 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338806 2003 WE9 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338807 2003 WM9 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
338808 2003 WZ12 19/11/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
338809 2003 WT14 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338810 2003 WV15 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
338811 2003 WH17 18/11/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
338812 2003 WU18 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
338813 2003 WB38 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
338814 2003 WM40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
338815 2003 WL52 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338816 2003 WK60 18/11/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
338817 2003 WG61 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
338818 2003 WX65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
338819 2003 WO69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338820 2003 WU71 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338821 2003 WM74 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
338822 2003 WK77 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
338823 2003 WC79 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
338824 2003 WJ82 19/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
338825 2003 WK82 19/11/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
338826 2003 WN86 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338827 2003 WS89 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338828 2003 WV95 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
338829 2003 WR99 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
338830 2003 WV106 22/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338831 2003 WJ107 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
338832 2003 WK107 23/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
338833 2003 WF111 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
338834 2003 WK122 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
338835 2003 WV127 20/11/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338836 2003 WE143 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
338837 2003 WJ149 24/11/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
338838 2003 WD152 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
338839 2003 WN152 25/11/2003 Kingsnake J. V. McClusky 4,4 km MPC · JPL
338840 2003 WG163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338841 2003 WV164 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338842 2003 XE1 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
338843 2003 XH2 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
338844 2003 XX5 03/12/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
338845 2003 XW7 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
338846 2003 XD9 04/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
338847 2003 XZ21 14/12/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
338848 2003 XD26 01/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338849 2003 XX28 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338850 2003 XS33 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
338851 2003 YD 16/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338852 2003 YU6 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
338853 2003 YH21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338854 2003 YB22 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
338855 2003 YL23 17/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
338856 2003 YJ25 18/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
338857 2003 YE30 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
338858 2003 YP40 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
338859 2003 YL97 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
338860 2003 YN105 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
338861 2003 YH116 22/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
338862 2003 YO130 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
338863 2003 YX136 27/12/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
338864 2003 YY138 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338865 2003 YQ139 28/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
338866 2003 YR158 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
338867 2003 YT174 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
338868 2004 AD6 14/01/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
338869 2004 AA8 13/01/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
338870 2004 AA23 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
338871 2004 BQ9 16/01/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
338872 2004 BB10 16/01/2004 Palomar NEAT 800 m MPC · JPL
338873 2004 BT12 17/01/2004 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
338874 2004 BE18 18/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
338875 2004 BM50 21/01/2004 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
338876 2004 BB57 23/01/2004 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
338877 2004 BM58 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
338878 2004 BF63 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
338879 2004 BR79 23/01/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
338880 2004 BR90 24/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
338881 2004 BM99 27/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
338882 2004 BY100 28/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
338883 2004 BM115 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
338884 2004 BW117 29/01/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
338885 2004 BE137 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338886 2004 BY140 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
338887 2004 BU144 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
338888 2004 BC150 17/01/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
338889 2004 BV151 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
338890 2004 CS3 10/02/2004 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
338891 2004 CW5 10/02/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
338892 2004 CB16 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
338893 2004 CJ27 11/02/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
338894 2004 CP27 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
338895 2004 CD48 14/02/2004 Haleakala NEAT 920 m MPC · JPL
338896 2004 CJ50 13/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
338897 2004 CW54 11/02/2004 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
338898 2004 CT75 11/02/2004 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
338899 2004 CF93 15/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
338900 2004 CS93 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL