Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/286601–286700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
286601 2002 CW310 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
286602 2002 CZ310 10/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286603 2002 CJ313 05/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
286604 2002 CC316 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
286605 2002 CE316 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
286606 2002 DV 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 4,6 km MPC · JPL
286607 2002 DU1 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286608 2002 DU2 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286609 2002 DJ6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
286610 2002 DM6 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
286611 2002 DV8 19/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
286612 2002 DL10 20/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
286613 2002 DG12 21/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286614 2002 DL13 16/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286615 2002 DC15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
286616 2002 DP17 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
286617 2002 DL20 16/02/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
286618 2002 EB1 05/03/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
286619 2002 ES1 05/03/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
286620 2002 ET1 06/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286621 2002 EX1 08/03/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 1,3 km MPC · JPL
286622 2002 EW3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 980 m MPC · JPL
286623 2002 ET12 15/03/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
286624 2002 ER13 04/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
286625 2002 EF14 05/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286626 2002 EV14 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
286627 2002 EZ17 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
286628 2002 EG18 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
286629 2002 ET21 10/03/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
286630 2002 EG23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
286631 2002 EZ26 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
286632 2002 EL34 11/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
286633 2002 ER35 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
286634 2002 EB37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
286635 2002 EX37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
286636 2002 ER41 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
286637 2002 EH44 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286638 2002 EU46 11/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286639 2002 ED47 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
286640 2002 EO47 12/03/2002 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
286641 2002 ES47 12/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
286642 2002 EQ48 12/03/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
286643 2002 EE55 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286644 2002 EB56 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286645 2002 ED59 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286646 2002 EC64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286647 2002 EJ65 13/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286648 2002 ER66 13/03/2002 Socorro LINEAR 770 m MPC · JPL
286649 2002 EC68 13/03/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
286650 2002 EY68 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286651 2002 EG70 13/03/2002 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
286652 2002 EM70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
286653 2002 EZ72 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
286654 2002 ER85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
286655 2002 EY91 13/03/2002 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
286656 2002 ES93 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
286657 2002 EV93 14/03/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
286658 2002 EV94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
286659 2002 EL99 04/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
286660 2002 ET101 06/03/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
286661 2002 EY101 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
286662 2002 ES103 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
286663 2002 EE105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
286664 2002 EN105 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
286665 2002 EG111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
286666 2002 EU117 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
286667 2002 EQ120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
286668 2002 ES120 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
286669 2002 EK123 12/03/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
286670 2002 EY128 13/03/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
286671 2002 EU129 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
286672 2002 ES137 12/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
286673 2002 EV138 12/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
286674 2002 EA142 12/03/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
286675 2002 EG143 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
286676 2002 EE145 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
286677 2002 EJ145 13/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286678 2002 EG147 14/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
286679 2002 EK147 15/03/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
286680 2002 EV147 15/03/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
286681 2002 EX147 15/03/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
286682 2002 EP157 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
286683 2002 EU157 13/03/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
286684 2002 EC158 05/03/2002 Apache Point SDSS 8,8 km MPC · JPL
286685 2002 EP160 13/03/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
286686 2002 FB2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
286687 2002 FW3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
286688 2002 FB7 22/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
286689 2002 FK11 16/03/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
286690 2002 FJ12 16/03/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
286691 2002 FW13 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
286692 2002 FA14 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
286693 Kodaitis 2002 FD14 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 4,4 km MPC · JPL
286694 2002 FH16 16/03/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
286695 2002 FL17 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
286696 2002 FC25 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
286697 2002 FM29 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
286698 2002 FD37 23/03/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
286699 2002 FV41 19/03/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
286700 2002 GH 02/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL