Danh sách tiểu hành tinh/274701–274800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
274701 2008 UO79 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274702 2008 UM83 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
274703 2008 UC84 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
274704 2008 UH87 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
274705 2008 UH91 27/10/2008 Hibiscus J.-C. Pelle 3,2 km MPC · JPL
274706 2008 UB96 24/10/2008 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
274707 2008 UG100 27/10/2008 Bisei SG Center BATTeRS 4,2 km MPC · JPL
274708 2008 UG101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274709 2008 UW101 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
274710 2008 UE107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
274711 2008 UH107 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274712 2008 UB112 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
274713 2008 UO116 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
274714 2008 UZ125 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274715 2008 UQ129 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
274716 2008 UD138 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274717 2008 UD140 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274718 2008 UF142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274719 2008 UN142 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274720 2008 UJ145 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274721 2008 UH155 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
274722 2008 UC163 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
274723 2008 UN168 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
274724 2008 UG173 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274725 2008 US173 24/10/2008 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
274726 2008 UG174 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
274727 2008 UW182 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
274728 2008 UQ183 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274729 2008 UK188 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
274730 2008 UE189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
274731 2008 US189 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
274732 2008 UG191 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
274733 2008 UP193 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
274734 2008 UZ195 26/10/2008 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
274735 2008 UF201 28/10/2008 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
274736 2008 UZ203 28/10/2008 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
274737 2008 UB205 24/10/2008 Siding Spring SSS 7,8 km MPC · JPL
274738 2008 UJ206 22/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
274739 2008 UB207 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
274740 2008 UH211 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
274741 2008 UN218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274742 2008 UT218 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
274743 2008 UN221 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
274744 2008 UU233 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
274745 2008 UB249 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
274746 2008 UF265 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
274747 2008 UK267 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
274748 2008 UV268 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274749 2008 UO270 28/10/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
274750 2008 UT273 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
274751 2008 UT275 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
274752 2008 UX275 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
274753 2008 UD277 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
274754 2008 UC278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
274755 2008 UK278 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
274756 2008 UH279 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
274757 2008 UG281 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
274758 2008 UV285 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
274759 2008 UH288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
274760 2008 UN290 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
274761 2008 UN296 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274762 2008 UG301 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
274763 2008 UR302 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
274764 2008 UT306 30/10/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
274765 2008 US319 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
274766 2008 UU329 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274767 2008 UW330 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
274768 2008 US336 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
274769 2008 UX340 24/10/2008 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
274770 2008 US343 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
274771 2008 UR345 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
274772 2008 UW346 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
274773 2008 UV348 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
274774 2008 UB361 25/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
274775 2008 UH361 26/10/2008 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
274776 2008 UC363 26/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
274777 2008 VA3 03/11/2008 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
274778 2008 VE3 03/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
274779 2008 VY5 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
274780 2008 VQ23 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
274781 2008 VS27 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
274782 2008 VS50 04/11/2008 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
274783 2008 VK57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
274784 2008 VR57 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
274785 2008 VC59 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
274786 2008 VT75 02/11/2008 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
274787 2008 WS 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
274788 2008 WD2 18/11/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
274789 2008 WN9 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274790 2008 WS12 17/11/2008 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
274791 2008 WJ15 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274792 2008 WF19 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
274793 2008 WG38 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
274794 2008 WR49 18/11/2008 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
274795 2008 WZ51 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
274796 2008 WB58 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
274797 2008 WW63 24/11/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 4,0 km MPC · JPL
274798 2008 WJ66 18/11/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
274799 2008 WO71 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
274800 2008 WP71 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL