Danh sách tiểu hành tinh/187301–187400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
187301 2005 TU180 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
187302 2005 TP191 01/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
187303 2005 TQ193 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
187304 2005 UV 23/10/2005 Wrightwood J. W. Young 2,4 km MPC · JPL
187305 2005 UO2 23/10/2005 Eskridge Farpoint Obs. 3,2 km MPC · JPL
187306 2005 UG4 25/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
187307 2005 UM9 21/10/2005 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
187308 2005 UV12 21/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
187309 2005 UW15 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187310 2005 UK19 22/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
187311 2005 UR26 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
187312 2005 UZ27 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
187313 2005 UH35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
187314 2005 UY37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
187315 2005 UZ37 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187316 2005 UG40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187317 2005 UP40 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
187318 2005 UJ41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
187319 2005 US43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
187320 2005 UC49 23/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
187321 2005 UK55 23/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
187322 2005 UT57 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
187323 2005 UY59 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
187324 2005 UH68 22/10/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
187325 2005 UL73 23/10/2005 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
187326 2005 UH78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
187327 2005 UX78 25/10/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
187328 2005 UA80 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
187329 2005 UK80 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187330 2005 UN84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
187331 2005 UR85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
187332 2005 UR87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
187333 2005 UQ96 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
187334 2005 UO100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
187335 2005 UO104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
187336 2005 UP107 22/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
187337 2005 UW108 22/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
187338 2005 UY116 23/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
187339 2005 UR127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
187340 2005 UV131 24/10/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
187341 2005 UT141 25/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
187342 2005 UH142 25/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
187343 2005 UL158 28/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,9 km MPC · JPL
187344 2005 UW159 22/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
187345 2005 UY159 22/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
187346 2005 UB180 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
187347 2005 UJ188 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187348 2005 UH195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
187349 2005 UT200 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
187350 2005 UM201 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
187351 2005 UK213 21/10/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
187352 2005 UH214 24/10/2005 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
187353 2005 UW215 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
187354 2005 UM229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187355 2005 US229 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187356 2005 UW237 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
187357 2005 UW238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
187358 2005 UZ250 23/10/2005 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
187359 2005 UZ251 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187360 2005 UW258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
187361 2005 UP259 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
187362 2005 UH262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187363 2005 UK262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187364 2005 UR266 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
187365 2005 UO272 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
187366 2005 UK273 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
187367 2005 UB278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
187368 2005 UE278 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
187369 2005 UT281 25/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
187370 2005 UU308 28/10/2005 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
187371 2005 UO318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187372 2005 UT319 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
187373 2005 UC330 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
187374 2005 UN335 30/10/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
187375 2005 UQ352 29/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
187376 2005 US359 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
187377 2005 UC361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187378 2005 UJ361 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
187379 2005 UB368 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
187380 2005 UQ386 30/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
187381 2005 UZ395 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
187382 2005 UT401 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
187383 2005 UF404 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
187384 2005 UN407 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
187385 2005 UJ412 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
187386 2005 UD455 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
187387 2005 UW456 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
187388 2005 UM461 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
187389 2005 UF472 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
187390 2005 UB483 22/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
187391 2005 UF485 22/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
187392 2005 UA492 24/10/2005 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
187393 2005 UL494 25/10/2005 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
187394 2005 UG501 27/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
187395 2005 UG511 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
187396 2005 UU516 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
187397 2005 UR522 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 1,2 km MPC · JPL
187398 2005 VN10 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
187399 2005 VB31 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
187400 2005 VA34 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL