Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/179101–179200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
179101 2001 SQ205 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179102 2001 SH206 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179103 2001 SY206 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179104 2001 SP210 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179105 2001 SC211 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179106 2001 SC214 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
179107 2001 SP219 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179108 2001 SY235 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179109 2001 SQ236 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179110 2001 SP237 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179111 2001 SF238 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
179112 2001 SD240 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179113 2001 SK241 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179114 2001 SE243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179115 2001 SP243 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179116 2001 SH245 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
179117 2001 SK249 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179118 2001 SU249 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
179119 2001 SN250 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
179120 2001 SZ253 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179121 2001 SL255 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179122 2001 SJ257 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
179123 2001 SX257 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179124 2001 SU265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
179125 2001 SP269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
179126 2001 SC271 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179127 2001 SR272 21/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179128 2001 SD276 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
179129 2001 SQ278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
179130 2001 SM282 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
179131 2001 SY286 22/09/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
179132 2001 SM292 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
179133 2001 SF293 19/09/2001 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
179134 2001 SW296 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
179135 2001 SL301 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
179136 2001 SE303 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179137 2001 SV305 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179138 2001 SU316 18/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
179139 2001 SK319 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179140 2001 SU319 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179141 2001 SQ325 17/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
179142 2001 SN327 18/09/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
179143 2001 SP343 22/09/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
179144 2001 SS344 23/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
179145 2001 SZ347 26/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
179146 2001 SJ353 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179147 2001 TH11 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179148 2001 TD15 11/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
179149 2001 TT16 11/10/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
179150 2001 TB20 09/10/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
179151 2001 TD21 09/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179152 2001 TG22 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179153 2001 TO23 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179154 2001 TG25 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179155 2001 TU29 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179156 2001 TV30 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
179157 2001 TX31 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179158 2001 TZ34 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
179159 2001 TF48 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
179160 2001 TZ55 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
179161 2001 TF58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179162 2001 TZ58 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179163 2001 TJ69 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
179164 2001 TE73 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
179165 2001 TL73 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
179166 2001 TZ74 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179167 2001 TC78 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
179168 2001 TX83 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179169 2001 TA89 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
179170 2001 TD91 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179171 2001 TF91 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
179172 2001 TK94 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
179173 2001 TP104 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
179174 2001 TR108 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
179175 2001 TC110 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
179176 2001 TA114 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
179177 2001 TB120 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
179178 2001 TC121 15/10/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
179179 2001 TF123 06/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179180 2001 TK126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
179181 2001 TE135 13/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
179182 2001 TS135 13/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
179183 2001 TB140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
179184 2001 TT144 10/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
179185 2001 TW144 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
179186 2001 TL146 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
179187 2001 TY147 10/10/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
179188 2001 TD150 10/10/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
179189 2001 TU151 10/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
179190 2001 TS154 15/10/2001 Palomar NEAT 16 km MPC · JPL
179191 2001 TV155 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
179192 2001 TN162 11/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
179193 2001 TC163 11/10/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
179194 2001 TN163 11/10/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
179195 2001 TP163 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
179196 2001 TE164 11/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
179197 2001 TC172 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
179198 2001 TZ172 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
179199 2001 TH175 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
179200 2001 TU175 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL