Danh sách tiểu hành tinh/178201–178300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
178201 2006 UD329 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
178202 2006 VZ6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
178203 2006 VB12 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
178204 2006 VK13 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
178205 2006 VZ15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
178206 2006 VM26 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
178207 2006 VC33 11/11/2006 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
178208 2006 VN41 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
178209 2006 VZ49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
178210 2006 VR55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
178211 2006 VQ56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
178212 2006 VB59 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
178213 2006 VT61 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
178214 2006 VR64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
178215 2006 VM79 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
178216 2006 VN86 14/11/2006 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
178217 2006 VM94 15/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
178218 2006 VR100 11/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
178219 2006 VU111 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
178220 2006 VH120 14/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
178221 2006 VO138 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
178222 2006 VV143 15/11/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
178223 2006 VT144 15/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
178224 2006 VL153 08/11/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
178225 2006 VP153 08/11/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
178226 Rebeccalouise 2006 VP156 09/11/2006 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
178227 2006 WF1 16/11/2006 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 5,9 km MPC · JPL
178228 2006 WK2 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
178229 2006 WF8 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
178230 2006 WK8 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
178231 2006 WT43 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
178232 2006 WE53 16/11/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
178233 2006 WS60 17/11/2006 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
178234 2006 WY78 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
178235 2006 WA97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
178236 2006 WZ104 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
178237 2006 WV131 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
178238 2006 WJ157 22/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
178239 2006 WR169 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
178240 2006 XP5 06/12/2006 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
178241 2006 XC32 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
178242 2006 YX 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
178243 Schaerding 2006 YH13 22/12/2006 Gaisberg R. Gierlinger 2,4 km MPC · JPL
178244 2006 YY45 21/12/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
178245 2007 BT 16/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
178246 2007 BZ38 24/01/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
178247 2007 DB8 21/02/2007 RAS A. Lowe 3,5 km MPC · JPL
178248 2007 RY50 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
178249 2007 RX236 13/09/2007 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
178250 2007 TG23 10/10/2007 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
178251 2007 TB170 12/10/2007 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
178252 2007 TU171 13/10/2007 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
178253 2007 UA100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
178254 2007 VH83 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
178255 2007 VN93 03/11/2007 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
178256 Juanmi 2007 VR102 03/11/2007 La Cañada J. Lacruz 2,0 km MPC · JPL
178257 2007 VZ116 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
178258 2007 VK193 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
178259 2007 VV202 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
178260 2007 VO290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
178261 2007 VH302 14/11/2007 RAS A. Lowe 2,8 km MPC · JPL
178262 2007 WK7 18/11/2007 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
178263 Wienphilo 2007 WV55 29/11/2007 Lulin Observatory Q.-z. Ye 6,0 km MPC · JPL
178264 2007 YU2 16/12/2007 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
178265 2007 YJ55 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
178266 2007 YJ56 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
178267 Sarajevo 2007 YG59 31/12/2007 OAM Mallorca Obs. 6,1 km MPC · JPL
178268 2008 AH32 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
178269 4178 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
178270 6822 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
178271 9084 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
178272 1312 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
178273 1400 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
178274 2031 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
178275 4080 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
178276 5120 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
178277 5213 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
178278 2136 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
178279 2194 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
178280 2357 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
178281 2635 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
178282 3089 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
178283 4261 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
178284 1978 WB1 29/11/1978 Palomar S. J. Bus, C. T. Kowal 6,2 km MPC · JPL
178285 1981 EA33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
178286 1981 EQ35 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
178287 1981 UW27 24/10/1981 Palomar S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
178288 1983 QF1 30/08/1983 Palomar J. Gibson 2,0 km MPC · JPL
178289 1989 TH3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
178290 1989 TD4 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
178291 1989 UV7 29/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 15 km MPC · JPL
178292 1990 QZ19 17/08/1990 Palomar A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
178293 1990 SN 17/09/1990 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
178294 Wertheimer 1990 TA12 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,4 km MPC · JPL
178295 1992 DJ6 29/02/1992 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
178296 1992 SM6 26/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
178297 1993 FK31 19/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
178298 1993 FT51 17/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
178299 1993 FU53 17/03/1993 La Silla UESAC 7,6 km MPC · JPL
178300 1993 ON 24/07/1993 Stroncone A. Vagnozzi 1,5 km MPC · JPL