Danh sách tiểu hành tinh/13501–13600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
13501 1987 VR 15/11/1987 Kleť A. Mrkos 9,3 km MPC · JPL
13502 1987 WD 17/11/1987 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,9 km MPC · JPL
13503 1988 RH6 06/09/1988 La Silla H. Debehogne 4,1 km MPC · JPL
13504 1988 RV12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 23 km MPC · JPL
13505 1989 AB3 04/01/1989 Siding Spring R. H. McNaught 7,7 km MPC · JPL
13506 1989 AF3 04/01/1989 Siding Spring R. H. McNaught 3,8 km MPC · JPL
13507 1989 AN5 04/01/1989 Siding Spring R. H. McNaught 5,8 km MPC · JPL
13508 1989 DC 27/02/1989 Dynic A. Sugie 4,7 km MPC · JPL
13509 Guayaquil 1989 GU3 04/04/1989 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
13510 1989 OL 29/07/1989 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 4,9 km MPC · JPL
13511 1989 RD1 05/09/1989 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 7,6 km MPC · JPL
13512 1989 TH1 08/10/1989 Dynic A. Sugie 10 km MPC · JPL
13513 Manila 1990 EL2 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
13514 Mikerudenko 1990 MR 18/06/1990 Palomar H. E. Holt 4,8 km MPC · JPL
13515 1990 SG12 19/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
13516 1990 UO1 20/10/1990 Dynic A. Sugie 3,7 km MPC · JPL
13517 1990 UU1 20/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 3,1 km MPC · JPL
13518 1990 VL1 12/11/1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,3 km MPC · JPL
13519 1990 VM3 15/11/1990 Dynic A. Sugie 5,5 km MPC · JPL
13520 Félicienrops 1990 VC6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
13521 1991 BK 19/01/1991 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 8,0 km MPC · JPL
13522 1991 FG 18/03/1991 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
13523 Vanhassel 1991 LU1 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
13524 1991 OO 18/07/1991 Palomar H. E. Holt 2,8 km MPC · JPL
13525 Paulledoux 1991 PG3 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
13526 Libbrecht 1991 PQ5 03/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
13527 1991 PJ15 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
13528 1991 PM16 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
13529 Yokaboshi 1991 RE1 01/09/1991 Geisei T. Seki 4,2 km MPC · JPL
13530 Ninnemann 1991 RS2 09/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 4,8 km MPC · JPL
13531 Weizsäcker 1991 RU4 13/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 8,7 km MPC · JPL
13532 1991 RY8 11/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,0 km MPC · JPL
13533 Junili 1991 RJ11 04/09/1991 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
13534 Alain-Fournier 1991 RZ11 04/09/1991 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
13535 1991 RS13 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 4,0 km MPC · JPL
13536 1991 RA15 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
13537 1991 SG 29/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 13 km MPC · JPL
13538 1991 ST 30/09/1991 Siding Spring R. H. McNaught 4,8 km MPC · JPL
13539 1991 TY 02/10/1991 Siding Spring R. H. McNaught 3,3 km MPC · JPL
13540 Kazukitakahashi 1991 UR1 29/10/1991 Kitami A. Takahashi, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
13541 1991 VP3 04/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,5 km MPC · JPL
13542 1991 VC5 10/11/1991 Kiyosato S. Otomo 4,3 km MPC · JPL
13543 Butler 1992 AO2 02/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
13544 1992 DU5 29/02/1992 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
13545 1992 DZ5 29/02/1992 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
13546 1992 DF8 29/02/1992 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
13547 1992 DJ8 29/02/1992 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
13548 1992 ER1 08/03/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,3 km MPC · JPL
13549 1992 EW7 02/03/1992 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
13550 1992 EX9 02/03/1992 La Silla UESAC 3,6 km MPC · JPL
13551 Gadsden 1992 FL1 26/03/1992 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
13552 1992 GA 04/04/1992 Lake Tekapo A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin 5,3 km MPC · JPL
13553 Masaakikoyama 1992 JE 02/05/1992 Geisei T. Seki 1,9 km MPC · JPL
13554 Decleir 1992 JL1 08/05/1992 La Silla H. Debehogne 5,9 km MPC · JPL
13555 1992 JB2 02/05/1992 La Silla H. Debehogne 13 km MPC · JPL
13556 1992 OY7 21/07/1992 La Silla H. Debehogne, Á. López-G. 15 km MPC · JPL
13557 Lievetruwant 1992 OB9 24/07/1992 La Silla H. Debehogne 6,2 km MPC · JPL
13558 1992 PR6 05/08/1992 La Silla H. Debehogne, Á. López-G. 8,1 km MPC · JPL
13559 Werth 1992 RD1 04/09/1992 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 11 km MPC · JPL
13560 La Pérouse 1992 RX6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 9,0 km MPC · JPL
13561 Kudogou 1992 SB1 23/09/1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 20 km MPC · JPL
13562 Bobeggleton 1992 SF11 28/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
13563 1992 UW 21/10/1992 Kiyosato S. Otomo 4,8 km MPC · JPL
13564 Kodomomiraikan 1992 UH1 19/10/1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 2,2 km MPC · JPL
13565 Yotakanashi 1992 UZ5 28/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 12 km MPC · JPL
13566 1992 UM9 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 12 km MPC · JPL
13567 Urabe 1992 WF1 16/11/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 13 km MPC · JPL
13568 1992 WL3 21/11/1992 Uenohara N. Kawasato 15 km MPC · JPL
13569 Oshu 1993 EJ 04/03/1993 Geisei T. Seki 2,4 km MPC · JPL
13570 1993 FH7 17/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
13571 1993 FT7 17/03/1993 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
13572 1993 FS12 17/03/1993 La Silla UESAC 2,1 km MPC · JPL
13573 1993 FZ18 17/03/1993 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
13574 1993 FX79 21/03/1993 La Silla UESAC 8,2 km MPC · JPL
13575 1993 GN 14/04/1993 Kiyosato S. Otomo 7,1 km MPC · JPL
13576 Gotoyoshi 1993 HW 16/04/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,1 km MPC · JPL
13577 Ukawa 1993 HR1 16/04/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,8 km MPC · JPL
13578 1993 MK 17/06/1993 Palomar H. E. Holt 3,5 km MPC · JPL
13579 Allodd 1993 NA2 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
13580 de Saussure 1993 OQ5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
13581 1993 QX4 19/08/1993 Palomar E. F. Helin 7,5 km MPC · JPL
13582 Tominari 1993 TN2 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,3 km MPC · JPL
13583 Bosret 1993 TN18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
13584 1993 TH19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 6,7 km MPC · JPL
13585 Justinsmith 1993 TC20 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
13586 Copenhagen 1993 TY22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
13587 1993 TQ29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
13588 1993 TU38 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
13589 1993 XM 08/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
13590 1994 AC3 14/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 8,7 km MPC · JPL
13591 1994 BC1 16/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
13592 1994 JU 08/05/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
13593 1994 NF1 04/07/1994 Palomar E. F. Helin 4,8 km MPC · JPL
13594 1994 PC2 09/08/1994 Palomar PCAS 3,0 km MPC · JPL
13595 1994 PL3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
13596 1994 PD18 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
13597 1994 PH18 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
13598 1994 PY19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
13599 Lisbon 1994 PM21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
13600 1994 PL26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL