Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/12501–12600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
12501 Nord 1998 FL66 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
12502 1998 FO68 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
12503 1998 FC75 24/03/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
12504 Nuest 1998 FS75 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
12505 1998 FN77 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
12506 Pariser 1998 FR108 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
12507 1998 FZ109 31/03/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
12508 1998 FZ113 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
12509 Pathak 1998 FY117 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
12510 1998 FM121 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
12511 Patil 1998 FQ121 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
12512 Split 1998 HW7 21/04/1998 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Dusić 4,6 km MPC · JPL
12513 Niven 1998 HC20 27/04/1998 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
12514 Schommer 1998 HM26 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
12515 Suiseki 1998 HE43 30/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
12516 1998 HB45 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
12517 Grayzeck 1998 HD52 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
12518 1998 HM52 27/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,5 km MPC · JPL
12519 Pullen 1998 HH55 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
12520 1998 HV78 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
12521 1998 HT95 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
12522 Rara 1998 HL99 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
12523 1998 HH100 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
12524 Conscience 1998 HG103 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
12525 1998 HT147 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
12526 de Coninck 1998 HZ147 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
12527 Anneraugh 1998 JE3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
12528 1998 KL31 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
12529 Reighard 1998 KG41 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
12530 Richardson 1998 KO46 22/05/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
12531 1998 KQ51 23/05/1998 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
12532 1998 KW54 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
12533 Edmond 1998 LA 02/06/1998 Zeno T. Stafford 3,2 km MPC · JPL
12534 Janhoet 1998 LB3 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
12535 1998 MZ30 24/06/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
12536 1998 MD33 24/06/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
12537 Kendriddle 1998 MT34 24/06/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
12538 1998 OH 19/07/1998 Haleakalā NEAT 1,7 km MPC · JPL
12539 Chaikin 1998 OP2 16/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
12540 Picander 1998 OU9 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
12541 Makarska 1998 PD1 15/08/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 7,9 km MPC · JPL
12542 Laver 1998 PN1 10/08/1998 Reedy Creek J. Broughton 9,9 km MPC · JPL
12543 1998 QM5 23/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 4,9 km MPC · JPL
12544 1998 QX9 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
12545 1998 QT19 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
12546 1998 QJ21 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
12547 1998 QL22 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
12548 Erinriley 1998 QJ25 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
12549 1998 QO26 17/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
12550 1998 QR30 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
12551 1998 QQ39 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
12552 1998 QQ45 17/08/1998 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
12553 Aaronritter 1998 QZ46 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
12554 1998 QA47 17/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
12555 1998 QP47 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
12556 Kyrobinson 1998 QG48 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
12557 Caracol 1998 QQ54 27/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
12558 1998 QV63 31/08/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
12559 1998 QB69 24/08/1998 Socorro LINEAR 30 km MPC · JPL
12560 1998 RC58 14/09/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
12561 Howard 1998 SX7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 14 km MPC · JPL
12562 Briangrazer 1998 SP36 19/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 25 km MPC · JPL
12563 1998 SA43 20/09/1998 Xinglong SCAP 7,4 km MPC · JPL
12564 Ikeller 1998 SO49 22/09/1998 Bergisch Gladbach W. Bickel 5,4 km MPC · JPL
12565 Khege 1998 SV53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
12566 Derichardson 1998 SH54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
12567 Herreweghe 1998 SU71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
12568 Kuffner 1998 VB5 11/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,6 km MPC · JPL
12569 1998 VC29 10/11/1998 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
12570 1998 WV5 18/11/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 15 km MPC · JPL
12571 1999 NM2 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
12572 Sadegh 1999 NN8 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
12573 1999 NJ53 12/07/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
12574 LONEOS 1999 RT 04/09/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,4 km MPC · JPL
12575 Palmaria 1999 RH1 04/09/1999 Monte Viseggi P. Pietrapriana, L. Sannino 3,1 km MPC · JPL
12576 Oresme 1999 RP1 05/09/1999 Prescott P. G. Comba 5,0 km MPC · JPL
12577 Samra 1999 RA13 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
12578 Bensaur 1999 RF17 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
12579 Ceva 1999 RA28 05/09/1999 Bologna San Vittore Obs. 6,6 km MPC · JPL
12580 Antonini 1999 RM33 08/09/1999 Saint-Michel-sur-Meurthe L. Bernasconi 7,9 km MPC · JPL
12581 Rovinj 1999 RE34 08/09/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,4 km MPC · JPL
12582 1999 RY34 11/09/1999 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,1 km MPC · JPL
12583 Buckjean 1999 RC35 11/09/1999 High Point D. K. Chesney 26 km MPC · JPL
12584 Zeljkoandreic 1999 RF36 12/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
12585 Katschwarz 1999 RN64 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
12586 1999 RQ81 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
12587 1999 RD95 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
12588 1999 RR98 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
12589 1999 RR114 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
12590 1999 RN125 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
12591 1999 RT133 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
12592 1999 RD134 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
12593 Shashlov 1999 RQ136 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
12594 1999 RU145 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
12595 Amandashaw 1999 RD149 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
12596 Shukla 1999 RT154 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
12597 1999 RL158 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
12598 Sierra 1999 RC159 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
12599 Singhal 1999 RT160 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
12600 1999 RM177 09/09/1999 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL