Danh sách tiểu hành tinh/12801–12900

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
12801 Somekawa 1995 XD 02/12/1995 Ōizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
12802 Hagino 1995 XD1 15/12/1995 Ōizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
12803 1995 YF 17/12/1995 Ōizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
12804 1995 YJ3 27/12/1995 Ōizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
12805 1995 YL23 21/12/1995 Haleakalā NEAT 4,1 km MPC · JPL
12806 1996 AN 11/01/1996 Ōizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
12807 1996 AW 11/01/1996 Ōizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
12808 1996 AF1 12/01/1996 Ōizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
12809 1996 BB 16/01/1996 Ōizumi T. Kobayashi 7,8 km MPC · JPL
12810 Okumiomote 1996 BV 17/01/1996 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,1 km MPC · JPL
12811 Rigonistern 1996 CL7 14/02/1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 2,7 km MPC · JPL
12812 Cioni 1996 CN7 14/02/1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari 6,7 km MPC · JPL
12813 Paolapaolini 1996 CU8 14/02/1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari 5,0 km MPC · JPL
12814 Vittorio 1996 CG9 13/02/1996 Cima Ekar M. Tombelli, U. Munari 4,2 km MPC · JPL
12815 1996 DL2 23/02/1996 Ōizumi T. Kobayashi 4,7 km MPC · JPL
12816 1996 ES1 15/03/1996 Haleakalā NEAT 10 km MPC · JPL
12817 Federica 1996 FM16 22/03/1996 La Silla E. W. Elst 9,3 km MPC · JPL
12818 Tomhanks 1996 GU8 13/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
12819 Susumutakahasi 1996 JO 12/05/1996 Moriyama R. H. McNaught, Y. Ikari 10 km MPC · JPL
12820 Robinwilliams 1996 JN6 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
12821 1996 RG1 10/09/1996 Xinglong SCAP 3,2 km MPC · JPL
12822 1996 XD1 02/12/1996 Ōizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
12823 Pochintesta 1997 AP 02/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
12824 1997 AW3 06/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
12825 1997 AJ7 09/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
12826 1997 AO7 09/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 3,6 km MPC · JPL
12827 1997 AS7 05/01/1997 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
12828 Batteas 1997 AU9 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
12829 1997 AB13 10/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
12830 1997 BP1 29/01/1997 Ōizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
12831 1997 BS6 29/01/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,2 km MPC · JPL
12832 1997 CE1 01/02/1997 Ōizumi T. Kobayashi 6,0 km MPC · JPL
12833 Kamenný Újezd 1997 CV1 02/02/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,6 km MPC · JPL
12834 Bomben 1997 CB13 04/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
12835 Stropek 1997 CN13 07/02/1997 Kleť Kleť Obs. 3,1 km MPC · JPL
12836 1997 CA22 13/02/1997 Ōizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
12837 1997 EK35 04/03/1997 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
12838 Adamsmith 1997 EL55 09/03/1997 La Silla E. W. Elst 8,6 km MPC · JPL
12839 1997 FB2 29/03/1997 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
12840 Paolaferrari 1997 GR5 06/04/1997 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 3,9 km MPC · JPL
12841 1997 GD8 02/04/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
12842 1997 GQ23 06/04/1997 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
12843 Ewers 1997 GH27 09/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
12844 1997 JE10 09/05/1997 Kashihara F. Uto 12 km MPC · JPL
12845 Crick 1997 JM15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
12846 Fullerton 1997 MR 28/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
12847 1997 NQ2 06/07/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 13 km MPC · JPL
12848 Agostino 1997 NK10 10/07/1997 Campo Imperatore A. Boattini 4,9 km MPC · JPL
12849 1997 QD2 27/08/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 13 km MPC · JPL
12850 Axelmunthe 1998 CO3 06/02/1998 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
12851 1998 DT9 22/02/1998 Haleakalā NEAT 2,2 km MPC · JPL
12852 Teply 1998 FW30 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
12853 1998 FZ97 31/03/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
12854 1998 HA13 29/04/1998 Haleakalā NEAT 3,0 km MPC · JPL
12855 Tewksbury 1998 HS32 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
12856 1998 HH93 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
12857 1998 HQ97 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
12858 1998 JD2 01/05/1998 Haleakalā NEAT 3,0 km MPC · JPL
12859 Marlamoore 1998 KK1 18/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
12860 Turney 1998 KT32 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
12861 Wacker 1998 KW33 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
12862 1998 KV37 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
12863 Whitfield 1998 KE48 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
12864 1998 KB55 23/05/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
12865 1998 KL55 23/05/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
12866 Yanamadala 1998 KL65 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
12867 Joëloïc 1998 LK2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
12868 Onken 1998 MZ7 19/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
12869 1998 MR32 24/06/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
12870 Rolandmeier 1998 MK37 24/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
12871 Samarasinha 1998 ML37 24/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
12872 Susiestevens 1998 OZ5 21/07/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
12873 Clausewitz 1998 OU7 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
12874 Poisson 1998 QZ 19/08/1998 Prescott P. G. Comba 5,4 km MPC · JPL
12875 1998 QA2 19/08/1998 Haleakalā NEAT 6,0 km MPC · JPL
12876 1998 QR10 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
12877 1998 QF11 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
12878 Erneschiller 1998 QH11 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
12879 1998 QN18 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
12880 Juliegrady 1998 QM25 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
12881 Yepeiyu 1998 QF31 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
12882 1998 QS31 17/08/1998 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
12883 1998 QY32 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
12884 1998 QL34 17/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
12885 1998 QM34 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
12886 1998 QG35 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
12887 1998 QP35 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
12888 1998 QR42 17/08/1998 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
12889 1998 QW42 17/08/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
12890 1998 QG43 17/08/1998 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
12891 1998 QH51 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
12892 1998 QE52 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
12893 Mommert 1998 QS55 26/08/1998 Caussols ODAS 5,2 km MPC · JPL
12894 1998 QN73 24/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
12895 Balbastre 1998 QO99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
12896 Geoffroy 1998 QV102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
12897 Bougeret 1998 RY5 13/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
12898 Mignard 1998 RK6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
12899 1998 RN13 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,3 km MPC · JPL
12900 1998 RP28 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL